Heliofobija – strah od sunca poznatu pod nazivom i vampirsko ludilo
Heliofobija utječe na stotine ljude, a stručnjaci kažu da postaje sve popularnija zbog toga što se mnogi boje raka kože. Oni koji pate od heliofobije izbjegavaju sunce pod svaku cijenu, te se na njih gleda kao na “noćne ptice”. Užasavaju se danjeg svijetla i drže se što tamnijih prostora. 

Često su u podrumima i provode jako puno vremena u kući. Televizija, filmovi, a posebice priče o vampirima su pomogli u širenju heliofobije.

U mnogim kulturama heliofobija se smatrala znakom da je netko zaista vampir. Pa vjerujemo da i svo ono ludilo za Sumrakom igra svoju ulogu u širenju ove fobije.