Civiliphobia - strah od političara

Civiliphobia - strah od političara

(podrijetlo, izved.: civilis-politički; versare-pričati nadugo i naširoko)
Jedan od prijateljskih strahova, fobija koja je narasla eksponencijalno od kasnih šezdesetih godina prošlog stoljeća. Često se šaljivo kaže kako će u bilo kojem slučajnom istraživanju od troje ljudi, dvoje biti civilifobi, a treći političar. Simptomi uključuju visoku razinu skeptičnosti, averziju prema televizijskom programu u nedjelju u doba ručka i čestu želju za odmorom tijekom parlamentarnih izbora. Poznato je da se neki kronični bolesnici grčevito trzaju u blizini stranačkih bedževa. Devedesetih godina prošlog stoljeća otkrivena su dva nova poremećaja na Sveučilišti Angel (prije Islington Tech): civiliphobia nova labor, kod koje se ne strahuje samo od političara već i od cijele pratnje i od tajne službe, i civiliphobia verso, koja kod bolesnika može prouzročiti napad vrtoglavice
.